Transfolk

Folk -en familiefestival 24-26 juni 2016

Historiek

Het Deerlycke Folkfestival heeft reeds een lange traditie en geschiedenis achter de rug. Om heel precies te zijn moeten we naar 1993 terugbladeren. In Deerlijk was er geen erkend cultureel centrum maar een fraai uitgerust ontmoetingscentrum met een hoge bezettingsgraad. Het waren talrijke verenigingen die aktiviteiten organiseerden. Vaak ging het om toneelopvoeringen of eigen produkties. Vanuit de Deerlijkse cultuurraad werd toen opdracht gegeven aan de cultuurfunctionaris om een eigen programmatie op te starten met als doelstelling “een waaier van podiumkunsten” te organiseren in Deerlijk. Met behulp van een groep vrijwilligers werd de werkgroep d’Ieftescheute gestart. Deze groep vult tot op heden, samen met de cultuurfuncionaris, deze eigen programmatie in, zonder subsidie maar opgetekend in de begroting van de gemeente Deerlijk.

Vanaf 1993 organiseerde de Deerlijkse Jeugdraad (alweer met talloze vrijwilligers) de Happy Folknight. Dit gebeuren focuste zich op groepen die folkrock brachten en voor een unieke danssfeer zorgden. Omdat de organisatie te groot werd, heeft de Deerlijkse Jeugdraad vanaf 1995 gevraagd aan de werkgroep d’Ieftescheute om dit folkgebeuren op te nemen in de eigen programmatie. Deze Folknight groeide uit tot een groots gebeuren dat jaarlijks 1000 muziekliefhebbers naar Deerlijk lokte. Deze Happy Folknight werd voor het laatst georganiseerd in 2002.
In 1997 stichtten een zestal mensen uit Deerlijk en Ieper de VZW FOLKREIGERS en organiseerde voor het eerst een zomerfestival in Deerlijk. Deerlycke Folk’ was geboren. (naast de bestaande Happy Folknight in maart). De vzw Folkreigers werd opgericht vanuit een gegeven dat er nood was aan een extra folkdimensie in de regio. Met enkele mensen die reeds ervaring hadden met het organiseren van diverse concerten werd beslist om een festival op te starten in de drukke zomermaanden. Er werd vrij vlug geopteerd voor het derde weekend van augustus als vaste datum, daar in 1998 geen enkel festival op die datum doorging.
Er ontstond een zomerfestival dat alweer volledig door vrijwilligers werd gedragen. De eerste editie was meteen een succes en dit zette zich ook de komende jaren door.

In 2003 kende dit festival zijn eerste hoogtepunt met meer dan 1800 bezoekers. Voor de organisatie die nog steeds volledig door vrijwilligers werd gedragen betekende de organisatie elk jaar weer een groot (financieel) risico. Het voortbestaan van dit succesvol zomerfolkfestival was ondanks het grote succes en de lovende kritieken niet vanzelfsprekend….

In het najaar van 2003 werd in een schrijven aan de gemeente Deerlijk gevraagd om dit festival te kunnen opnemen in de eigen programmatie van de gemeente. De gemeentelijke overheid had hier wel oren naar en wilde de vele vrijwilligers die zich hiervoor inzetten een hart onder de riem steken. De verdere organisatie werd opgenomen in de gemeentelijke begroting onder de eigen programmatie.
In 2004 werd het eerste festival georganiseerd onder de ‘veilige’ vleugels van de eigen programmatie van het OC (d’Ieftescheute). Er werd nu meer dan ooit met argusogen naar de ontwikkelingen van het Deerlycke Folkfestival uitgekeken. Na het succes van 2003 werd er in 2004 en 2005 een recordaantal bezoekers gehaald: twee duizend vijfhonderd (2500) festivalgangers! Het succes van dit festival gaat uit van het enthousiasme van een kleine aparte werkgroep die zich gesteund weet door alweer een andere groep vrijwilligers die het festival mee helpen dragen: mensen voor de opbouw, barploeg, eetstandjes, …..  De daarop volgende jaren kon het festival rekenen op een trouwe bezoekers aantal van rond de 3000.
Het familie gebeuren werd extra in de verf gezet en de laatste jaren kwamen erop zaterdag meer dan 500 kinderen. Muziek beluisteren en ontdekken, terwijl de kinderen een formidabele tijd hebben werd een grote troef.

In 2014 kregen we te kampen met een verminderde opkomst en daar we de prijs zeer laag gehouden hebben( op vraag van de burgemeester) was er een financieel gat gevallen.
De plannen werden dan ook uitgetekend om in 2015 dit te voorkomen door een verhoging van de inkom en verkoop van drank, maar het schepencollege gaf hierover een negatief advies en stootte hun werkgroep af.
2015 werd een sabbatjaar waar er verschillende pistes werden onderzocht. Eind 2015 vonden we dan met de KLIM-OP de geschikte partner om in 2016 terug een festival te kunnen organiseren echter onder een nieuwe naam ” TRANSFOLK” en het festival zal niet meer doorgaan het derde weekend van augustus maar het laatste weekend van juni. En dit op een vernieuwde locatie op een prachtige site transfo te Zwevegem.

Facebooktwittergoogle_plusmail